Nasveti farmacevtaSvetovni dan bolnikov s sladkorno boleznijo

Svetovni dan bolnikov s sladkorno boleznijo

Število sladkornih bolnikov v Sloveniji vsako leto višje za 3 odstotke

Število bolnikov s sladkorno boleznijo se tako v Sloveniji kot tudi v svetu vztrajno povečuje. V Sloveniji že več kot 108.000 prebivalcev prejema zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni, to število pa je vsako leto višje za približno tri odstotke. Zato na 14. november, ki ga po vsem svetu beležimo kot svetovni dan diabetesa, v Lekarniški zbornici Slovenije poudarjajo, da sta pri dobrem vodenju kroničnih bolezni, kamor spada tudi sladkorna bolezen, najpomembnejša premišljeno zdravljenje z zdravili in uveljavitev sprememb življenjskega sloga.

»V lekarnah že nekaj let izvajamo farmacevtsko skrb pri sladkorni bolezni, sodelujemo pa tudi pri načrtovanju in izvajanju delavnic za usposabljanje laičnih svetovalcev. Trenutno je usposobljenih 26 laičnih svetovalcev, na terenu jih deluje 12. Laični svetovalci delujejo v lokalnih društvih diabetikov. Vsako leto je predvideno eno izobraževanje za usposabljanje novih laičnih svetovalcev,« pravi nacionalni koordinator farmacevtske skrbi na Lekarniški zbornici Slovenije dr. Boštjan Martinc. Farmacevtsko skrb lahko razdelimo na primarno raven ali preventivo, sekundarno raven ali zgodnje odkrivanje obolelih in terciarno raven oziroma zdravljenje bolnikov s sladkorno boleznijo. Vsak bolnik v programu farmacevtske skrbi prejme posebej zanj narejeno osebno kartico zdravil. To je zapis vseh zdravil, ki jih prejema. Za vsako zdravilo se vpiše podrobno navodilo za uporabo, in sicer čas jemanja, odmerjanje in posebna opozorila, kot so odvisnost delovanja zdravil glede na hrano, druga zdravila, opozorila glede upravljanja strojev, shranjevanja zdravila ipd. Če se ugotovijo težave, povezane z zdravili, se za bolnika izdela še načrt farmacevtske skrbi.

»Načrt farmacevtske skrbi obsega seznam težav, povezanih z zdravili, predlagane rešitve in postavljene cilje. Načrt se vedno izdela skupaj z bolnikom, po potrebi v sodelovanju z njegovim osebnim zdravnikom ali drugim zdravstvenim delavcem. Farmacevti bolnike poučijo o pravilni rabi zdravil, jim svetujejo pri samozdravljenju, jih ozaveščajo o dejavnikih, ki vplivajo na izide zdravljenja z zdravili. Bolnike učijo pravilne samokontrole krvnega sladkorja, opozarjajo na dejavnike, ki vplivajo na vrednost meritev, svetujejo nakup primernega merilnika, spodbujajo k rednemu beleženju vrednosti krvnega sladkorja, pomagajo pri pravilni interpretaciji rezultatov in jih tako ali drugače motivirajo za zdrav način življenja,« razloži dr. Boštjan Martinc. Za uspešno izvajanje programa farmacevtske skrbi in s tem optimalno oskrbo ter kakovost življenja bolnika je nujno dobro sodelovanje bolnika, zdravnika, lekarniških farmacevtov in drugih zdravstvenih delavcev.

Klasifikacijski sistem beleženja težav, povezanih z zdravili, je vključen v delo velike večine lekarn, izvajajo tudi ocenjevanje rezultatov in postopno izboljšanje uporabnosti sistema. Vključitev klasifikacijskega sistema beleženja težav predstavlja boljšo oskrbo bolnika, predvsem to velja za kronične bolnike. Z uporabo klasifikacijskega sistema beleženja težav lahko farmacevt na licu mesta, ob izdaji zdravil, reši marsikatero težavo, za katero bi bila sicer neizogibna ponovna napotitev bolnika k zdravniku.

V Lekarniški zbornici Slovenije opažajo, da se dostopnost do programov varovanja in krepitve zdravja ter preprečevanja kroničnih bolezni povečuje, izboljšuje se tudi njihova kakovost. »V izbranih lekarnah po Sloveniji moderatorji farmacevtske skrbi z uporabo vprašalnika Findrisk in izvajanjem meritev krvnega sladkorja izvajajo svetovanje obiskovalcem lekarn z namenom preprečevanja pojavljanja in zgodnjega odkrivanja oseb z velikim tveganjem za pojav sladkorne bolezni. Lekarniški farmacevt, s katerim je sladkorni bolnik pogosto v stiku, sodeluje pri izobrazbi o pravilni in varni rabi zdravil, svetuje o zdravilih, za katere predpis recepta ni potreben, ter pomaga pri učenju rabe in rokovanja z medicinskimi pripomočki za zdravljenje in nego. Osebe z višjim tveganjem v skladu s protokolom izvajanja farmacevtske skrbi farmacevti napotijo do izbranega osebnega zdravnika,« še dodaja dr. Martinc.

V Sloveniji imamo 338 javnih lekarn, ki delujejo skladno z Zakonom o lekarniški dejavnosti. Osnovni namen lekarniške dejavnosti je namreč zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe, pacientom in ostalim zdravstvenim delavcem. Poleg tega pa lekarniška dejavnost zagotavlja tudi farmacevtsko obravnavo pacientov za ohranjanje zdravja in doseganje pričakovanih kliničnih, humanističnih in ekonomskih izidov zdravljenja z zdravili.

Vir: Lekarniška zbornica Slovenije

top
X