Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil

POROČANJE O DOMNEVNIH NEŽELENIH UČINKIH ZDRAVIL

Za spremljanje varnosti zdravil je pomembno vsako poslano poročilo. Če sumite, da se je pri vas/vašem svojcu pojavil neželeni učinek, ki je morda povezan z zdravilom, lahko o tem poročate tudi v lekarni.

Vsako zdravilo ima poleg svojega koristnega, pričakovanega in želenega učinka tudi neželene. Čeprav je varnost zdravil temeljito preverjena že pred pridobitvijo dovoljenja za promet, je nekatere neželene učinke (še posebej zelo redke) in nekatere interakcije mogoče odkriti šele, ko je zdravilo na trgu in se že uporablja (vpliv genetskih dejavnikov, daljša obdobja zdravljenja kot v kliničnih preskušanjih, populacijski vidiki…).

Po zakonodaji o zdravilih je neželeni učinek zdravila vsaka škodljiva in nenamerna reakcija, do katere lahko pride pri odmerkih, ki se običajno uporabljajo pri zdravljenju oziroma za preprečevanje ali diagnosticiranje bolezni oziroma za ponovno vzpostavitev, izboljšanje ali spremembo fiziološke funkcije. Neželeni učinki zdravil so dokaj pogosti, a le redki so resni in lahko ogrožajo življenje.

Kaj storiti, če se pojavi neželeni učinek zdravila ali sumite, da gre zanj?

Ob sumu na neželeni učinek ne prekinite zdravljenja sami, saj je lahko le prehoden.

Preberite priloženo navodilo za uporabo, kjer so v poglavju Neželeni učinki navedeni neželeni učinki, ki so bili opisani v povezavi s tem zdravilom, in preverite, ali so vaše težave lahko povezane z zdravilom.

O tem obvestite zdravnika ali farmacevta in skupaj boste poiskali primerno rešitev.

O neželenih učinkih zdravil lahko vedno poročate tudi lekarniškemu farmacevtu. Skrbno zapisovanje in poročanje o neželenih učinkih zdravil omogoča pregled vseh možnih neželenih učinkov in pogostost njihovega pojavljanja in odkriti prej še nepoznane neželene učinke. Tako lahko tudi vi prispevate k pravilnemu zapisovanju in pozneje tudi opozarjanju o možnih učinkih posameznega zdravila.

Vsako poročilo bolnika, zdravstvenega delavca ali negovalca ima ključno vlogo pri pridobivanju več znanja o koristih in tveganjih zdravil v klinični uporabi ter kadar je to potrebno, omogoča tudi ukrepanje z namenom zmanjševanja tveganj.

Pomembno je vedeti!

Pogostejši neželeni učinki zdravil so blagi in se največkrat pojavljajo prehodno ob začetku jemanja zdravila. Ob sumu na neželeni učinek zdravila zdravljenja ne prekinite sami, ampak se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. O domnevnih neželenih učinkih zdravil lahko poročate farmacevtu v lekarni.

V Sloveniji je vzpostavljen sistem poročanja o neželenih učinkih zdravil, v katerem sodelujejo vsi zdravstveni delavci in tudi pacienti. S poročanjem o domnevnih neželenih učinkih zdravil prispevate pomembne podatke za zaznavanje tako imenovanih varnostnih signalov in oceno razmerja med koristjo in tveganjem zdravil. Zato je vsako poročilo o domnevnem neželenem učinku pomembno in lahko prispeva k varnejši uporabi zdravil.

SPLETNI OBRAZEC ZA POROČANJE NA JAZMP

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana

Faks: +386 (0)8 2000 510  ali

na elektronski naslov h-farmakovigilanca@jazmp.si 

Tel: +386 (0)8 2000 500

top
X