Kazalniki kakovosti

V Obalnih lekarnah Koper opravljamo v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti, ki v III. poglavju opredeljuje Področje kakovosti in varnosti, naslednje naloge za izboljševanje kakovosti in varnosti:

 • določamo letni načrt za izboljševanje kakovosti in varnosti,
 • dopolnjujemo varnostne protokole za posamezne storitve,
 • izvajamo notranje presoje z internim strokovnim nadzorom s svetovanjem,
 • spremljamo kazalnike kakovosti, ki so usklajeni na nivoju lekarniške dejavnosti,
 • anonimizirano spremljamo in analiziramo opozorilne nevarne dogodke in napake pri izvajanju lekarniške dejavnosti.

Program za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti in varnosti v lekarniških enotah obsega:

 • letne notranje presoje z internim strokovnim nadzorom s svetovanjem,
 • spremljanje odpoklicev zdravil, medicinskih pripomočkov ali živil,
 • nadzor nad merilno in zaščitno delovno opremo,
 • nadzor nad izvedbo overjanja tehtnic in kalibracije ostale merilne opreme,
 • nadzor nad izvedbo validacije delovanja brezprašnih komor in sterilizatorjev ter mikrobiološke kontrole komor,
 • izvedba aktivnosti v zvezi z ravnanjem z odpadki,
 • spremljanje kazalnikov kakovosti.

V letu 2022 smo poleg ostalih poslovnih kazalnikov spremljali tudi spodaj navedene kazalnike kakovosti:

top
X