Javna naročila

Predmet javnega naročila: VAKUUMSKA PROCESNA NAPRAVA ZA PRIPRAVO POLTRDIH IZDELKOV
Postopek javnega naročila: Postopek 
oddaje naročila male vrednosti
Datum objave javnega naročila: 28.6.2023, 
Portal javnih naročil
Oznaka javnega naročila: JN004183/2023
Rok za prejem prijav: 14.07.2023 do 12.00 
ure
Datum odpiranja prijav: 14.07.2023 
ob 13.00 uri preko portala e-JN
Kontaktna oseba: Alenka 
Blažević tel.: 05/611 00 14 e-naslov: info@obalne-lekarne.si

Predmet javnega naročila: NABAVA STROJNE 
IN PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME                 
Postopek javnega naročila: Postopek 
oddaje naročila male vrednosti
Datum objave javnega naročila: 17.7.2023, 
Portal javnih naročil
Oznaka javnega naročila: JN004686/2023
Rok za prejem prijav: 3.8.2023 
do 12.00 ure
Datum odpiranja prijav: 3.8.2023 
ob 13.00 uri preko portala e-JN
Kontaktna oseba: Alenka Blažević tel.: 05/611 00 14 e-naslov: info@obalne-lekarne.si

Predmet javnega naročila: NABAVA STROJNE 
IN PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME                 
Postopek javnega naročila: Postopek 
oddaje naročila male vrednosti
Datum objave javnega naročila: 17.7.2023, 
Portal javnih naročil
Oznaka javnega naročila: JN004686/2023
Rok za prejem prijav: 3.8.2023 
do 12.00 ure
Datum odpiranja prijav: 3.8.2023 
ob 13.00 uri preko portala e-JN
Kontaktna oseba: Alenka Blažević tel.: 05/611 00 14 e-naslov: info@obalne-lekarne.si

top
X