Koronavirus SARS-CoV-2 – priporočila za lekarne

Koronavirus SARS-CoV-2 – priporočila za lekarne

Priporočila so pripravljena in usklajena s strokovno službo NIJZ in se uporabljajo od 28.2.2020 dalje.

Namen priporočil je zmanjševanje tveganj za okužbe s koronavirusom pacientov in zaposlenih v lekarni. Zato naj osebje v lekarni upošteva predvsem naslednje:

  • Priporoča se pogostejše umivanje rok z milom in vodo oziroma razkuževanje z namenskim razkužilom za roke.
  • Izogibati se je treba dotikov oči, nosu in ust.
  • Priporoča se pogostejše čiščenje in razkuževanje delovnih površin (predvsem oficina, kjer prihaja do kontaktov s pacienti).
  • Priporoča se pogostejše čiščenje delovnih oblek (pranje pri T vsaj 60° C).
  • V lekarni uporabljajte zaščitno masko ali drugo obliko zaščite, ki prekrije nos in usta, ter zaščitne rokavice, skladno z odlokom Vlade RS.
  • Ob vhodu v lekarno se priporoča namestitev razkužila z obvestilom, da si pacienti takoj ob vstopu v lekarno razkužijo roke.
  • Upoštevajo se splošna strokovna navodila, kot je pravilno umivanje rok, pravila higiena kašlja in so objavljena na spletni strani NIJZ. Z namenom dodatnega ozaveščanja pacientov, se priporoča, da se navedena pravila izpostavi na vidno mesto v lekarni.
  • V primeru, da zaposleni zboli, naj ostane doma.
  • V primeru, da pacient z znaki okužbe išče nasvet v lekarni, se mu svetuje vzpostavo stika z zdravnikom, v primeru nujne medicinske pomoči pa se pokliče na 112.
  • Za dodatna strokovna pojasnila je dostopen kontakt na NIJZ na telefonski številki 031 646 617 vsak dan med 9.00 in 17.00 uro.

top
X