Dostopnost – Clone

Uvodno o dostopnosti

Obiskovalcem spletnega mesta Obalnih lekarn Koper želimo dobro uporabniško izkušnjo.

V Obalnih lekarnah Koper se zavezujemo omogočati dostopnost za svojo spletno stran v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran Obalnih lekarn Koper https://www.obalne-lekarne.si.

Stopnja skladnosti

Spletna stran Obalnih lekarn Koper je skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nabor storitev za dostopnost

Spletno mesto omogoča:

Besedilne alternative

Vizualni elementi, ki nimajo zgolj dekorativnega namena, so opremljeni z ustreznimi besedilnimi alternativami. Tudi dekorativni vizualni elementi so v čim večji meri opremljeni z besedilnimi alternativami.

Prilagodljivost

Spletna stran uporablja oblikovanje, ki se prilagaja velikosti uporabnikovega zaslona brez izgube vsebine.

Razločljivost

Zagotovljen je ustrezen kontrast vseh besedil.

Spletna stran se lahko poveča za 200%, pri čemer ne pride do izgub pri vsebini ali funkcionalnostih.

Dostopnost preko tipkovnice

Po spletni strani je možno brskati tudi brez uporabe miške, torej z uporabo tipkovnice. Do vseh vsebin spletnega mesta je možno dostopati tudi brez uporabe miške.

Napadi in druge fizične reakcije

Spletno mesto ne vsebuje utripajočih vsebin, Edina gibljiva vsebina je drsna predstavitev na vstopni strani. Spletna stran je varna za uporabo za vse skupine uporabnikov, ki bi jim bliskovite spremembe in utripajoči elementi lahko povzročili različne reakcije ali napade.

Navigacija

Vse podstrani imajo ustrezne opisne URL naslove, tako da lahko tudi po teh naslovih uporabnik vedno ve, na kateri podstrani se nahaja.

Za preprosto navigiranje po strani sta na voljo glavni meni na vrhu spletne strani, kjer so dostopne najpomembnejše podstrani, in sekundarna navigacija na dnu spletne strani, kjer so dostopne povezave na glavne sklope ter pogoji uporabe ter druge obvezne informacije o uporabi spletnega mesta.

Predvidljivost

Navigacija je konsistentna in se ne spreminja na različnih podstraneh.

Pomoč pri vnosu

V primeru napačnega vnosa v obrazec, dobi uporabnik natančno razlago napake. Prav tako se vnos ne izbriše iz obrazca, tako da ga lahko uporabnik ustrezno popravi.

Kompatibilnost

Uporabniki lahko do spletne strani dostopajo z vsemi brskalniki.

Nedostopna vsebina na spletnem mestu Obalnih lekarn Koper

Uporaba spletne strani še ni v celoti prilagojena za uporabo slepim in slabovidnim, gluhim, ljudem z disleksijo in uporabnikom z motnjami razumevanja, saj je bilo na podlagi začetne ocene o tem, v kolikšnem obsegu izpolnjevanje teh zahtev pomeni nesorazmerno breme za zavod ocenjeno, da to predstavlja nesorazmerno breme.  

Spodaj navedena vsebina ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:

1. Za ranljive skupine niso prilagojena nekatera promocijska sporočila v drsni predstavitvi na vstopni strani. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal za zavod. Zavod nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi bile finančne posledice nesorazmerne s koristjo za uporabnika, oziroma v tem primeru koristi za uporabnika ni. Vse informacije iz teh sporočil so uporabniku dostopne pri opisih posameznih izdelkov.

2. Na spletni strani so objavljene nekatere infografike z obvestili / navodili zunanjih organizacij in zaradi nesorazmernega bremena žal ne morejo izpolnjevati vseh zahtev o dostopnosti. Te vsebine so opremljene s povezavo do originalnih infografik v .pdf formatu in povezavo do organizacij, ki so te infografike pripravile in so pristojne za njihovo difuzijo in razlago.

3.Vse fotografije na spletnem mestu še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila. Fotografije so dekorativne oziroma zgolj vizualno dopolnjujejo tekstovne vsebine, zato je do vseh vsebin možno dostopati tudi brez uporabe fotografij ali njihovih alternativnih besedil.

Dostopne alternative

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh Obalnih lekarn Koper, lahko uporabniki lekarniških storitev dobijo:

 1.  osebno v lekarniških enotah Obalnih lekarn Koper:
  •      Lekarna Koper, Kidričeva ulica 2, 6000 Koper – Capodistria
  •      Lekarna Semedela, Pahorjeva ulica 63, 6000 Koper – Capodistria
  •      Lekarna Izola, Ulica Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola – Isola
  •      Lekarna Piran, Tartinijev trg 4, 6330 Piran – Pirano
  •      Lekarna Lucija, Cesta solinarjev 1, 6320 Portorož – Portorose
  •      Lekarniška podružnica Ankaran, Regentova ulica 4 b, 6280 Ankaran – Ancarano
  •      Lekarniška podružnica Hrpelje, Reška cesta 18, 6240 Kozina
 2. na elektronskem naslovu: info@obalne-lekarne.si
 3. telefonsko: 05 611 00 40

Datum objave spletnega mesta

Spletna stran Obalnih lekarn Koper je bila v obstoječi grafični podobi objavljena 13.julija 2015.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 23. septembra 2020.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena zavoda.

Izjava je bila nazadnje pregledana 23. septembra 2020.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na elektronski naslov info@obalne-lekarne.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.uiv@gov.si .

Izvršilni organ za morebitne postopke

Ministrstvo za javno upravo
Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.uiv@gov.si
www.uiv.gov.si

top
X